Jogi Nyilatkozat

Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a honlap használata során bármilyen személyes adatot megoszt velünk, úgy azt az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartása mellett személyes adatként kezeljük, és azt csak az Ön hozzájárulásával tároljuk (amennyiben Ön az adatokat a részünkre megküldi, úgy a hozzájárulást megadottnak tekintjük).

A jelen weboldalt a szerző Száraz György  egyéni vállalkozó (EV52000582, 2120 Dunakeszi, Szent István utca 17.) kezeli. Ez a weboldal, továbbá a weboldalon található valamennyi tartalom – eltérő megjelölés hiányában – Száraz György szellemi tulajdonát képezi.  Előzetes írásos engedély hiányában a weboldalon található írások, képek felhasználása tilos.

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. A weboldalról, illetve az azon található tartalomról készített valamennyi másolatnak, nyomtatványnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: „Copyright © Száraz György minden jog fenntartva.”

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása vagy értékesítése.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén a szerző közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

A honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel nem minősül megbízásnak.

A weboldal tartalma tájékoztató jellegű, az a szerző döntésétől függően változhat. Erre tekintettel a szerző nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért, teljes körűségéért, helyességéért és naprakészségéért.

A törvény által megengedett mértékig a szerző ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért.

A szerző fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, az impresszumban feltüntetett elérhetőségen léphet kapcsolatba velünk.

A szellemi termékeimben található információknak, spirituális feladatoknak és egyéb szellemi-lelki módszereknek nem áll szándékukban orvosi tanáccsal szolgálni, diagnózist felállítani vagy gyógymódot javasolni. Az itt kifejezésre juttatott nézetek a lelkiismereti és vallásszabadság érvényre juttatásának jegyében spirituális kinyilatkoztatásoknak és vallási szertartásoknak számítanak. Ezek elfogadása és/vagy alkalmazása mindig csakis szabad akaratból, saját meggyőződésre alapozva és saját felelősségre ajánlott.

 

Az oldal tulajdonosa: Száraz György

Székhely: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 17.

Email cím: info@szarazgyorgy.hu

Adószám: 73577726-1-33

A tárhelyszolgáltató neve: Evolutionet Kft.

Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Cégjegyzékszáma: 02 09 075023

Adószáma:14992511-2-02
Honlap webcíme: www.szerverzum.hu