Bepillantás A NŐI ÉS A FÉRFI LÉLEK ALKÍMIÁJA

A JIN ÉS A JANG TITKAI című online kurzusunkba
A következő kezdési időpont: március 9.

A KURZUS RÉSZLETEI

A kurzus 27 éves spirituális kutatás és gyakorlat kvintesszenciájából merít.

Ami a szemléletmódunkat illeti, mindenekelőtt szeretnénk egyértelműen tisztázni, hogy mi egyetlen ideológia mellett sem köteleztük el magunkat. A szabatosabb és hitelesebb megértés kedvéért a saját holisztikus rendszerünket párhuzamba állítjuk a világ élvonalába tartozó tudományos irányzatok eredményeitől kezdve a metafizikai hagyományokig minden olyan elmélettel és módszerrel, amely tapasztalataink szerint a jelenkori emberi tudatosság felemelkedésének és harmóniájának megteremtését szolgálja.
Ez az elfogulatlan, minden ízében holisztikus szemlélet hatja át mind az önismereti-személyiségfejlesztő, mind az önképző-öntanító-önnevelő kurzusainkat.

Alapcélunk nem más, mint tematikusan egységbe foglalni a női és a férfi lélekről szóló legfontosabb spirituális tudnivalókat és gyakorlati tapasztalatokat, melyek az évezredek alatt csak a magasabb rendű képességekkel rendelkező beavatottak előtt volt többé-kevésbé ismeretes.

Előadásaink interdiszciplinárisak, minthogy a biológiától a metafizikáig, a tudománytól a mágiáig vonultatnak fel létfontosságú ismereteket, és fordítják le azokat közérthető nyelvezetre. Módszereink organikusan illeszkednek az elhangzott tanításokhoz oly módon, hogy a mindennapi síkra adaptálják az alkimista-mágikus-holisztikus tudást.

Ahogyan a korábbi online tanfolyamaink során sem, úgy ezúttal sem nélkülözzük az alaposságot és az első hallásra olykor bonyolultnak tűnő összefüggéseket az anyagi, az energetikai, a szellemi, a lelki és az egyéb transzcendentális szintek között, mivel úgy véljük, hogy a multidimenzionális élet szerint folytatott önmegismerés és önfeltárás több helyütt is megkívánja, sőt megköveteli ezt az egységszemléletet a megélőtől.

Tapasztalataink szerint A NŐI ÉS A FÉRFI LÉLEK ALKÍMIÁJA – A JIN ÉS A JANG TITKAI című online kurzusunkban felvonultatott tudás és „mágikus” praktikák ily módon történő összegzésére és bemutatására eleddig nem volt példa, minthogy a legtöbb ember számára vagy túlságosan későn, vagy sohasem adatott meg, hogy ennyire elmerülhessen és elmélyülhessen az élet rejtélyeinek fürkészésében. Minden bizonnyal még a legprofibb követőinknek sem lesz elegendő egyszer-kétszer végighallgatni ezt a kurzust, ha és amennyiben teljes mértékben ki óhajtják aknázni a benne rejlő fejlesztő lehetőségeket.

Te az első között értesülhetsz ezekről a lehetőségekről.

A KURZUS TEMATIKÁJA RÖVIDEN

Ahogyan azt a korábbi kurzusainknál is megszokhatták a részvevők, úgy ennél a tanfolyamnál is egy-egy előadással indítjuk az egyes részeket. Az eltérés csupán annyi az előzőekhez képest, hogy ezúttal nem hét egymásra épülő előadás követi egymást, hanem egyetlen előadásfolyamként fogható fel az egész kurzus. S ahogyan egy folyónak, úgy ennek sincs egyetlen külön kiragadható-kiemelhető komponense, mert minden alkotóeleme lényegbevágó és szervesen összefügg a többivel. Ebből kifolyólag, ahol az egyik előadás véget ér, pontosan onnét folytatódik a következő.

Tematikánk szerint az egyes előadásokat minden esetben spirituális, energetikai és mágikus iránymutatások, magyarázatok és módszerek követik, melyeknek a MÁGIKUS MEGOLDÁSOK, ALKÍMIAI FORTÉLYOK A MINDENNAPOKBAN alcímet adtuk.

Végül minden egyes részt egy meditációs és önprogramozó technika zár le és foglal keretbe.

Így mindegyik részben egy előadást két gyakorlati egység (gyakorlati módszerek + meditáció) követ.

Összesen hét ilyen részből épül fel a teljes kurzus, vagyis a hét rész hét előadásból, hét gyakorlati egységből és hét meditációból áll.

A hétrészes kurzus hossza: 7 hét (azaz 7 egymást követő szombaton osztjuk meg a videókat) + a teljes kurzus a befejezést követően még fél évig visszanézhető.

Annak érdekében, hogy ne áruljunk zsákbamacskát, az alábbiak bepillantást engedünk a kurzus néhány részletébe, melyek alapján képet alkothatsz róla.

A KURZUS TEMATIKÁJÁNAK RÉSZLETEI A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL

ÍZELÍTŐ AZ ELŐADÁSOKBAN RÉSZLETESEN KIFEJTETT TÉMÁKBÓL:

 • Bevezető a női és a férfi lélek alkímiája
 • A női és a férfi lélek alkímiája – Gyógyítsd meg a lelked!
 • A férfi és női lélek közötti különbségek, avagy a nemi hiedelmeken és sztereotípiákon túl
 • Fiúk és lányok az anyaméhben
 • Jin-Jang elvek/jellegek a tradicionális szemlélet szerint
 • Az iskoláskor válságai
 • A serdülőkor/pubertáskor viharai
 • A nővé és férfivá válás krízisei, a női és a férfi ciklusok
 • A párkapcsolatok alkímiája: jin-jang tudatosság, lelkület, szexualitás, intimitás
 • Polarizálódás és egységtudat: a biológiától az energetikán át a metafizikáig
 • A női és a férfi lélek, szellem és test
 • Az ideális pár
 • Ideális, optimális és laza kapcsolatok
 • A spontán vonzalom
 • A lelki „receptorok”
 • Szeretettípusok
 • A párkapcsolatok harmóniájának kihívásai a csakrák tükrében
 • Sorsszerűségek és karmikus viszonyok (társak és segítők)
 • A vonzerő titkai a párkapcsolat kialakításáért és fenntartásáért
 • Vonzerő az „igazi” pár megszerzéséhez: az alkalmassá és az éretté válás lépései
 • A testi vonzerő
 • A lelki vonzerő
 • A szellemi vonzerő

 

BEPILLANTÁS A „MÁGIKUS MEGOLDÁSOK, ALKÍMIAI FORTÉLYOK A MINDENNAPOKBAN” CÍMŰ GYAKORLATI RÉSZBE:

 • A jin-jang erők az aurában (a férfiasság és a nőiesség fejlesztésére vonatkozó technikák)
 • A veszekedések elkerülése
 • A családalapításra és a gyermekvállalásra való felkészültség
 • Mitévők legyünk, ha nem találunk magunknak párt?
 • Tűrőképesség és erőtartalékok
 • Az aura forgása és forgatása
 • Öngyógyító szertartások
 • A férfi és a női lélek aurájának erősítése
 • A férfi és a női identitás felszínrehozatala és fokozása
 • A vonzerő felszabadítása
 • A jang és a jin erő növelése
 • A belső egyensúlyt és harmóniát segítő szertartás
 • Az ego és az intellektus szabályozása
 • A szexuális identitás és a jin-jang jellegek erősítése
 • A szexuális energiák növelésének és harmonizálásának szertartása
 • Az auraszimmetria beállítása és az energiatestek energetizálása

 

A VEZETETT MEDITÁCIÓK CÍMEI:

 • Az anyai minták megtisztításának meditációja
 • Az apai minták megtisztításának meditációja
 • A bennünk élő érzékiség felszabadításának meditációja
 • Az áldozatszerepből való kilépés meditációja
 • Az önérvényesítő erőt fejlesztő meditáció
 • Szeretni és szeretve lenni meditáció
 • A belső kommunikációt fejlesztő meditációja

Minden részt az előadásoktól kezdve a meditációkkal bezárlólag egyetlen videóvá olvasztottunk össze. Ugyanakkor mindegyikhez időkódokat mellékelünk az áttekinthetőség kedvéért. Ily módon könnyen kikereshetőek az egyes tematikus egységek.

A teljes online kurzus időtartama hozzávetőlegesen

950 perc (azaz 15 óra 50 perc)

A hétrészes kurzust online tesszük elérhetővé számodra a kezdési időponttól számítva heti rendszerességgel (szombati napokon), privát megosztással a YouTube-csatornánkon keresztül az alábbi ütemezés szerint.

 

Az online kurzus egyes részei utólag korlátlanul visszanézhetőek, illetve meghallgathatóak a tanfolyam befejezését követő fél éven belül.

A következő online kurzus kezdési időpontja: 2023. november 11.

Az online kurzus részvételi díja: 7.000.-Ft/alkalom, azaz összesen 49.000.-Ft, amit egy összegben kérünk majd kiegyenlíteni legkésőbb 2023. november 9-ig.

Jelentkezés és további részletek: szernap@gmail.com 

 Szeretettel várunk!

Doma & Gyuri

www.szárazgyörgy.hu

www.szarazgyorgy.hu